Συστήματα Απαέρωσης

Διαφορετικές παραλλαγές διεργασιών για διαφορετικές ανάγκες.

Η GEA προσφέρει πολλές διαφορετικές παραλλαγές διεργασιών του συστήματος απαέρωσης που καλύπτουν ολόκληρη την γκάμα προϊόντων – από προϊόντα χαμηλού έως υψηλού ιξώδους, από μικρά σωματίδια έως φρούτα σε πολτό με υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά σωματίδια.

Απαέρωση – μία τεχνολογία για πολλούς σκοπούς και προϊόντα

  • Σύστημα απαέρωσης με απαλή εφαπτομένη εισροή προϊόντος στο δοχείο πίεσης

Αυτή η μέθοδος έχει τον χαμηλότερο ρυθμό διάτμησης και ισχύει για όλες τις συνταγές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για ασηπτική όσο και για μη ασηπτική απαέρωση.

  • Σύστημα απαέρωσης με εισροή προϊόντος στο δοχείο πίεσης από την κορυφή

Αυτή η παραλλαγή χρησιμοποιείται κυρίως για προϊόντα χαμηλού ιξώδους με υψηλή περιεκτικότητα σε αέριο και προσφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα απαέρωσης γι’ αυτή την εφαρμογή. Το προϊόν εισέρχεται κεντρικά από την κορυφή μέσω ειδικής ρυθμιζόμενης βαλβίδας κλιμακωτής ροής. Αυτό αυξάνει αποτελεσματικά την επιφάνεια του προϊόντος και εξασφαλίζει ένα βέλτιστο αποτέλεσμα απαέρωσης.

  • Σύστημα απαέρωσης με εισροή προϊόντος από κάτω

Αυτή η παραλλαγή προορίζεται κυρίως για προϊόντα με χαμηλό μέσο ιξώδες. Αφού το προϊόν εισέλθει στο δοχείο πίεσης από τον πυθμένα, εφαρμόζεται ομοιόμορφα και ομοιόμορφα στην επιφάνεια του προϊόντος σε πολύ λεπτά στρώματα από διανομέα προϊόντων σε σχήμα μανιταριού. Τα στρώματα του προϊόντος είναι κατακόρυφα σταθερά. Αυτό εξασφαλίζει ότι δεν αναμιγνύονται μεταξύ τους, πράγμα που σημαίνει ότι το προϊόν με το οποίο γίνεται η πρώτη πλήρωση είναι εκείνο που εξέρχεται πρώτο από τον απαερωτήρα.

Ο διανομέας προϊόντων τοποθετείται με ευελιξία στον αγωγό τροφοδοσίας προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται ότι το προϊόν θα οδεύει απαλά και ομαλά προς την δεξαμενή.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου


Εξοικονομήστε έως 80% του ενεργειακού κόστους σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα.

Για να αποφευχθεί η επίδραση στην ποιότητα μέσω της οξείδωσης, το προϊόν υφίσταται απαέρωση υπό κενό. Ο σχηματισμός αφρού αποτρέπει αποτελεσματικά τα ανεπιθύμητα αρωματικά και οι οσμητικές ουσίες μειώνονται. Η αφαίρεση του αερίου βελτιώνει επίσης σημαντικά τη σταθερότητα του προϊόντος.

Διατήρηση του προϊόντος

Η συνδυασμένη, ολοκληρωμένη διεργασία ανάκτησης αρωμάτων σε ένα στάδιο ελαχιστοποιεί την απώλεια αρώματος κατά την απαέρωση. Οι υγρές αρωματικές ουσίες συμπυκνώνονται σε εξωτερικό σωληνωτό εναλλάκτη θερμότητας από ανοξείδωτο χάλυβα και επιστρέφουν στο προϊόν.

Βελτιστοποιημένη διεργασία

Μια νέα διαδρομή προϊόντος στον απαερωτή ποτών με μια θερμοκρασία προσανατολισμένη στο προϊόν και προφίλ κενού επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και αποτρέπει άσκοπες απώλειες γεύσεων.

Η βασική διαφορά στις τεχνικές απαέρωσης που χρησιμοποιούνται συνήθως στην αγορά είναι ότι οι αναλαμπές δεν είναι σταθερά ρυθμισμένες αλλά προσαρμόζονται άριστα στο κενό που απαιτείται για το προϊόν σύμφωνα με τη θερμοκρασία εισόδου.

Οικονομικό όφελος

Αυτή η διαδικασία ουσιαστικά βελτιστοποιεί την ισορροπία μεταξύ τελικού περιεχομένου οξυγόνου και απώλειας γεύσης και οδηγεί σε οικονομίες όσον αφορά το νερό ψύξης, τον ατμό και τη γεύση.

Οι εγκαταστάσεις μας σχεδιάζονται σύμφωνα με το χώρο του δαπέδου σας, όπου όλα τα τμήματα είναι εύκολα προσβάσιμα για εργασίες συντήρησης και καθαρισμού.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου


ΑΠΑΕΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Product deaerator bottom

Στη βιομηχανία υγρών τροφίμων, η απαέρωση αναφέρεται στην απομάκρυνση, μέσω κενού, των ελεύθερων και διαλυμένων αερίων, ιδιαίτερα του οξυγόνου, από ένα ρευστό. Η εξάλειψη του οξυγόνου είναι σημαντική για την πρόληψη των επιζήμιων αλλαγών στο τελικό προϊόν και για τη βελτίωση της μεταγενέστερης διεργασίας.

Χυμός και ποτά

Ο απαερωτής προϊόντος της GEA μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα περισσότερα υγρά τρόφιμα, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική απαέρωση και ήπια διακίνηση του προϊόντος – τόσο στον τομέα των χυμών / ποτών όσο και σε εκείνον του γάλακτος / γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η εξάλειψη του οξυγόνου στους χυμούς και στα ποτά είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του. Η παρουσία αέρα / οξυγόνου προκαλεί αποδόμηση της βιταμίνης C (1 mg οξυγόνου αντιστοιχεί σε θεωρητική απώλεια 11 mg βιταμίνης C) και μπορεί να οδηγήσει σε αποχρωματισμό και παραγωγή ανεπιθύμητων ισχυρών αρωμάτων.

Οι κύριες πηγές αέρα / οξυγόνου στους ανασυσταμένους χυμούς και τα νέκταρ χυμών είναι οι εξής:

  • Ανεπαρκώς επεξεργασμένο συμπύκνωμα χυμού ή μη επεξεργασμένο νερό διεργασίας
  • Προσθήκη επιπλεουσών κυψελών
  • Διαρροές αντλιών ή σωλήνων
  • Κακή σχεδίαση δοχείου ανάμιξης ή αναδευτήρα

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Ο αέρας στο γάλα – είτε είναι ελεύθερος αέρας που προέρχεται από μεταφορά / ανατάραξη είτε μηχανικός αέρας που προέρχεται από φθαρμένες τσιμούχες / παρεμβύσματα ή από λανθασμένο σχεδιασμό της διεργασίας – μπορεί να προκαλέσει σπηλαίωση κατά την ομογενοποίηση. Και οι δύο πηγές μπορούν να εξαλειφθούν με τον απαερωτή της GEA.

Επειδή το περιεχόμενο του οξυγόνου στο τελικό προϊόν μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές, η πλήρης απομάκρυνση του οξυγόνου από το νερό διεργασίας δεν εγγυάται ένα τελικό προϊόν χωρίς οξυγόνο, μπορεί να “προστεθεί” ξανά κατά τη διάρκεια άλλων σταδίων παραγωγής. Ωστόσο, δεδομένου ότι αποτελεί το κύριο συστατικό (80-85%), η ποιότητα του νερού ανασύστασης (νερό διεργασίας) επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Ως εκ τούτου, η μείωση της περιεκτικότητας σε οξυγόνο του νερού της διεργασίας στη χαμηλότερη δυνατή τιμή αποτελεί βασικό παράγοντα συνυπολογισμού του.

Ο απαερωτής της GEA μπορεί να αφαιρέσει ελεύθερο αέρα και, σε κάποιο βαθμό, διαλυμένο οξυγόνο από ένα τελικό προϊόν. Η ακριβής ικανότητα της μονάδας να αφαιρεί διαλυμένο οξυγόνο θα εξαρτάται από τις ιδιότητες του προϊόντος και την ποσότητα αέρα / οξυγόνου που υπάρχει πριν από την απαέρωση. Μπορούν να επιτευχθούν περιεκτικότητες οξυγόνου <1 ppm (μετρούμενες σε καθαρό νερό).

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου


Show Buttons
Hide Buttons
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vZWZwcy5nci93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvaG90c3BvdC1maWxlcy9oeWdoc3Bpbi9pbmRleC5odG0iICB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIj48L2lmcmFtZT4=
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vZWZwcy5nci93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvaG90c3BvdC1maWxlcy9oeWdoc3Bpbi1leHRlbmRlZC9pbmRleC5odG0iICB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIj48L2lmcmFtZT4=
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vZWZwcy5nci93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvaG90c3BvdC1maWxlcy9oeWdoc3Bpbi1ob3BwZXIvaW5kZXguaHRtIiAgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSI+PC9pZnJhbWU+
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vZWZwcy5nci93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvaG90c3BvdC1maWxlcy9oeWdoc3Bpbi1kb3VibGUtZmxvdy9pbmRleC5odG0iICB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIj48L2lmcmFtZT4=


Dear partners,

We would like to inform you that in the framework of preventive measures aimed at effectively addressing the spread of “Covid19” disease and in accordance with the National Public Health Organization guidelines (https://eody.gov.gr/), our company is committed to ensure public health, safety of its partners and employees. Therefore we have recommended the fulfillment of our employees' tasks through teleworking.

The duration of this measure is initially set from 17.03.2020 to 30.04.2020

The design provides full operation, but due to special conditions, delays in specific tasks or communication may occur.

Our company will strive to keep its operation uninterrupted and secure by serving its clientele in ways and timeframes that are judged possible.

We thank you for understanding and we remain at your disposal.


Αγαπητοί Συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση εξάπλωσης του κορωνοιού και σύμφωνα με τις οδηγίες υγιεινής & ασφάλειας που έχει ορίσει ο ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/), η εταιρία μας για να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των συνεργατών και των εργαζομένων της, συστήσαμε την εκπλήρωση των καθηκόντων των εργαζομένων μας, μέσω τηλεργασίας.

Η διάρκεια του συγκεκριμένου μέτρου ορίζεται αρχικά από τις 17.03.2020 έως τις 30.04.2020

Ο σχεδιασμός προβλέπει πλήρη λειτουργία, ωστόσο εξαιτίας των ειδικών συνθηκών, ενδέχεται να παρουσιαστούν καθυστερήσεις σε συγκεκριμένες εργασίες ή και στην επικοινωνία.

Η εταιρία μας θα προσπαθήσει να διατηρήσει αδιάληπτη και ασφαλή την λειτουργία της, εξυπηρετώντας το πελατολόγιο της με τρόπους και σε χρονικά πλαίσια που κρίνονται δυνατά.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και παραμένουμε στην διάθεση σας.