Συστήματα Διάλυσης Ζάχαρης DI-SUGAR™

Στη βιομηχανία ποτών, η ζάχαρη μεταποιείται κυρίως ως υδαρές διάλυμα. Ως εκ τούτου, το πρώτο βήμα είναι η παραγωγή τυποποιημένου σιροπιού ζάχαρης. Η συγκέντρωση είναι μεταξύ 60 … 67° Brix. Ασυνεχείς και συνεχείς διεργασίες εφαρμόζονται στη βιομηχανία ποτών.

Στη βιομηχανία ποτών, η ζάχαρη μεταποιείται κυρίως ως υδαρές διάλυμα. Ως εκ τούτου, το πρώτο βήμα είναι η παραγωγή τυποποιημένου σιροπιού ζάχαρης. Η συγκέντρωση είναι μεταξύ 60 … 67° Brix. Ασυνεχείς και συνεχείς διεργασίες εφαρμόζονται στη βιομηχανία ποτών.

Ασυνεχής διαδικασία με σύστημα διάλυσης σε δεξαμενές DI-SUGAR-T™:

Για την ασυνεχή διεργασία, χρησιμοποιούνται αναμικτήρες, η δυναμικότητα των οποίων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την παρασκευασμένη ποσότητα κοκκώδους ζάχαρης. Η απαιτούμενη ποσότητα καλά διαυγασμένου νερού διάλυσης παρέχεται στον ανάμεικτη. Με τη βοήθεια ενός πνευματικού ή μηχανικού κυλιόμενου διαδρόμου η κοκκώδης ζάχαρη τροφοδοτείται στον αναμείκτη. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διάλυσης, το σιρόπι ζάχαρης φιλτράρεται και παστεριώνεται και στη συνέχεια, σε φιλτραρισμένη κατάσταση, μεταφέρεται στην αντισταθμιστική δεξαμενή.

Συνεχής διεργασία με συστήματα διάλυσης ζεστού / κρύου DI-SUGAR-H™ και DI-SUGAR-C™:

Οι συνεχείς διεργασίες μπορούν να χωριστούν σε ψυχρές και θερμές διεργασίες διάλυσης. Αυτές οι διεργασίες απαιτούν σιλό κοκκώδους ζάχαρης και αντίστοιχη χωρητικότητα δεξαμενής για σιρόπι ζάχαρης. Η κοκκώδης ζάχαρη και το νερό διάλυσης τροφοδοτούνται στη δεξαμενή διάλυσης με την επιθυμητή αναλογία. Μια κυκλοφορητική αντλία εξασφαλίζει ομοιογενές εναιώρημα. Μια μερική ροή τροφοδοτείται στην αντισταθμιστική δεξαμενή, είτε μέσω ενός φίλτρου διαρροής (διαλυτοποίηση σε ψυχρό περιβάλλον) είτε μέσω παστερίωσης (διάλυση εν θερμώ) με ενσωματωμένο φιλτράρισμα και απαέρωση.

Ειδικά χαρακτηριστικά

 • Υψηλή, σταθερή ποιότητα προϊόντος
 • Μικρός βαθμός φθοράς, δηλαδή ελάχιστη συντήρηση
 • Περιλαμβάνεται παστεριωτής στη διεργασία διάλυσης

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου


Σύστημα διάλυσης ζάχαρης τύπου DI-SUGAR-H™

Το σύστημα συνεχούς διαλυτοποίησης ζάχαρης GEA τύπου DI-SUGAR-H™ είναι ένα αξιόπιστο σύστημα για την παραγωγή παστεριωμένου σιροπιού ζάχαρης για τη βιομηχανία ποτών.

Σύστημα συνεχούς διάλυσης εν θερμώ

Το σύστημα συνεχούς διαλυτοποίησης ζάχαρης GEA τύπου DI-SUGAR-H™ είναι ένα αξιόπιστο σύστημα για την παραγωγή παστεριωμένου σιροπιού ζάχαρης για τη βιομηχανία ποτών.

Σύστημα συνεχούς διάλυσης εν θερμώ

Για την παραγωγή με σύστημα συνεχούς διάλυσης ζάχαρης παρέχεται ένα σιλό με κοκκώδη ζάχαρη επαρκών διαστάσεων καθώς και δεξαμενή επαρκούς χωρητικότηταςς για σιρόπι ζάχαρης.

Για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας προϊόντων, η παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της τιμής brix αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του DI-SUGAR-H™.

Ειδικά χαρακτηριστικά του DI-SUGAR-H™

 • Υψηλή αποδοτικότητα μέχρι 30.000 l / h σε 67° Bx max
 • Πλήρως αυτόματη ροή της διεργασίας
 • Αναγέννηση με υψηλή θερμότητα
 • Καταγραφή των τιμών Brix και των θερμοκρασιών
 • Μικρό βάθος φθοράς, δηλαδή μικρή μόνο συντήρηση
 • Το σύστημα διάλυσης συμπεριλαμβάνει παστεριωτή

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου


Σύστημα διαλύσεως ζάχαρης DI-SUGAR-C™ – Σύστημα συνεχούς ψύξης

Το σύστημα συνεχούς διαλυτοποίησης ζάχαρης GEA τύπου DI-SUGAR-C™ είναι ένα αξιόπιστο σύστημα για την παραγωγή σιροπιού ζάχαρης για τη βιομηχανία ποτών.

Σύστημα συνεχούς ψύξης

Για την παραγωγή με συνεχές σύστημα διάλυσης ζάχαρης απαιτείται σιλό με κοκκώδη ζάχαρη επαρκών διαστάσεων καθώς και δεξαμενή για σιρόπι ζάχαρης επαρκούς χωρητικότητας.

Μια δεξαμενή διάλυσης γεμίζεται με καλά επεξεργασμένο νερό. Στη συνέχεια, μέσω ενός ελεγχόμενου με συχνότητα κυλιόμενου διαδρόμου, τροφοδοτείται κοκκώδης ζάχαρη από το σιλό προς τη δεξαμενή διάλυσης. Οι υψηλές αναταράξεις στη δεξαμενή διάλυσης που δημιουργούνται από την αντλία προδιάλυσης εξασφαλίζουν γρήγορη διάλυση των κόκκων ζάχαρης.

Μια μερική ροή (δυναμικότητα του συστήματος) πραγματοποιείται συνεχώς από τον θάλαμο διαχωρισμού, που επιτρέπει μόνο τη διέλευση της εναιωρήματος ζάχαρης κατά την υγρή φάση σε μια αντισταθμιστική δεξαμενή. Ένα φίλτρο κατάντη παρέχει σιρόπι ζάχαρης χωρίς σωματίδια.

Το προϊόν κυκλοφορεί στο σύστημα μέχρι να επιτευχθεί η τιμή Brix. Στη συνέχεια, οι σωλήνες καθαρίζονται έτσι ώστε το προϊόν να μπορεί να μεταβεί στην αντισταθμιστική δεξαμενή. Μέσω της διάλυσης νερού στην αντίθετη ροή, ανακτάται η θερμότητα και έτσι επιτυγχάνεται ευνοϊκό ενεργειακό ισοζύγιο. Για να εξασφαλιστεί υψηλή ποιότητα προϊόντος, η παρακολούθηση της τιμής Brix αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του DI-SUGAR-C™.

Ειδικά χαρακτηριστικά του DI-SUGAR-C™

 • Υψηλή δυναμικότητα μέχρι 30.000 l / h σε 64° Bx max.
 • Πλήρως αυτόματη ροή της διεργασίας
 • Καταγραφή της τιμής Brix
 • Μικρός βαθμός φθοράς, δηλαδή ελάχιστη συντήρηση

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου


Σύστημα διάλυσης ζάχαρης DI-SUGAR-T™ – Ασυνεχής διάλυση ζάχαρης σε δεξαμενές

Το ασυνεχές σύστημα διαλυτοποίησης ζάχαρης GEA τύπου DI-SUGAR-T™ είναι ένα αξιόπιστο σύστημα για την παραγωγή σιροπιού ζάχαρης για τη βιομηχανία ποτών.

Ασυνεχής διάλυση ζάχαρης σε δεξαμενές

Η απαιτούμενη ποσότητα καλά διαυγασμένου νερού διάλυσης τροφοδοτείται στη δεξαμενή διάλυσης. Όταν τεθεί σε λειτουργία ο αναδευτήρας, η κοκκώδης ζάχαρη τροφοδοτείται από το σιλό απευθείας στη δεξαμενή διάλυσης. Η ικανότητα ανάδευσης διαστασιολογείται με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρόνος διάλυσης για τους κόκκους να είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος. Μετά το πέρας της διαδικασίας διάλυσης, το διάλυμα ζάχαρης μπορεί να διοχετευθεί σε μία αντισταθμιστική δεξαμενή – υφιστάμενη βραχεία θέρμανση και/ή φιλτράρισμα.

Ειδικά χαρακτηριστικά του DI-SUGAR-T™

 • Χαμηλό επενδυτικό κόστος
 • Μικρός βαθμός φθοράς, δηλαδή απαιτείται μικρή μόνο συντήρηση
 • Το σύστημα μπορεί να καθαριστεί

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου


Show Buttons
Hide Buttons
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vZWZwcy5nci93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvaG90c3BvdC1maWxlcy9oeWdoc3Bpbi9pbmRleC5odG0iICB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIj48L2lmcmFtZT4=
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vZWZwcy5nci93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvaG90c3BvdC1maWxlcy9oeWdoc3Bpbi1leHRlbmRlZC9pbmRleC5odG0iICB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIj48L2lmcmFtZT4=
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vZWZwcy5nci93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvaG90c3BvdC1maWxlcy9oeWdoc3Bpbi1ob3BwZXIvaW5kZXguaHRtIiAgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSI+PC9pZnJhbWU+
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vZWZwcy5nci93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvaG90c3BvdC1maWxlcy9oeWdoc3Bpbi1kb3VibGUtZmxvdy9pbmRleC5odG0iICB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIj48L2lmcmFtZT4=


Dear partners,

We would like to inform you that in the framework of preventive measures aimed at effectively addressing the spread of “Covid19” disease and in accordance with the National Public Health Organization guidelines (https://eody.gov.gr/), our company is committed to ensure public health, safety of its partners and employees. Therefore we have recommended the fulfillment of our employees' tasks through teleworking.

The duration of this measure is initially set from 17.03.2020 to 30.04.2020

The design provides full operation, but due to special conditions, delays in specific tasks or communication may occur.

Our company will strive to keep its operation uninterrupted and secure by serving its clientele in ways and timeframes that are judged possible.

We thank you for understanding and we remain at your disposal.


Αγαπητοί Συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση εξάπλωσης του κορωνοιού και σύμφωνα με τις οδηγίες υγιεινής & ασφάλειας που έχει ορίσει ο ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/), η εταιρία μας για να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των συνεργατών και των εργαζομένων της, συστήσαμε την εκπλήρωση των καθηκόντων των εργαζομένων μας, μέσω τηλεργασίας.

Η διάρκεια του συγκεκριμένου μέτρου ορίζεται αρχικά από τις 17.03.2020 έως τις 30.04.2020

Ο σχεδιασμός προβλέπει πλήρη λειτουργία, ωστόσο εξαιτίας των ειδικών συνθηκών, ενδέχεται να παρουσιαστούν καθυστερήσεις σε συγκεκριμένες εργασίες ή και στην επικοινωνία.

Η εταιρία μας θα προσπαθήσει να διατηρήσει αδιάληπτη και ασφαλή την λειτουργία της, εξυπηρετώντας το πελατολόγιο της με τρόπους και σε χρονικά πλαίσια που κρίνονται δυνατά.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και παραμένουμε στην διάθεση σας.