Λύσεις για Παραγωγή Φυτικών Πρωτεϊνών

Εμπειρία για την παραγωγή φυτικών πρωτεϊνών υψηλής ποιότητας

Οι παραγωγοί πρωτεϊνών λαχανικών αναμένουν από τις γραμμές παραγωγής τους να επεξεργάζονται με σταθερότητα προϊόντα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών για καθαρότητα, φυσικές ιδιότητες και λειτουργικότητα. Η GEA συνεργάζεται με τη βιομηχανία για να διαμορφώσει οικονομικά αποδοτικές, ευέλικτες τεχνολογίες και ολοκληρωμένες λύσεις διεργασίες για διάφορους τύπους πρωτεϊνών, πρώτες ύλες και παραγωγικές ικανότητες της μονάδας.

Μπορούμε να προμηθεύουμε προκαθορισμένο, αυτόνομο εξοπλισμό ή να προσαρμόσουμε και να εγκαταστήσουμε πλήρεις και ολοκληρωμένες γραμμές για την επεξεργασία πολλαπλών προϊόντων από πρώτες ύλες πλούσιες σε έλαια ή σε άμυλο. Η τεχνογνωσία της GEA καλύπτει την πλήρη διεργασία, από την προετοιμασία των πρώτων υλών μέχρι την εξόρυξη πρωτεϊνών, την απομόνωση και τον καθαρισμό, την αποξήρανση των αμύλων και των ινών και την επεξεργασία των αποβλήτων.

Εξόρυξη και καθαρισμός πρωτεϊνών

Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη γκάμα υψηλής ποιότητας φυγοκεντρητών για τον διαχωρισμό και τον καθαρισμό των συμπυκνωμάτων πρωτεϊνών και των απομονωμένων στελεχών. Τα συστήματα διαχωρισμού διαλυμάτων με αντιρροή από την GEA εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση πρωτεΐνης με μειωμένη κατανάλωση νερού. Οι φυγοκεντρικοί διαχωριστές μπορούν περαιτέρω να βελτιώσουν την καθαρότητα των απομονωμένων στελεχών των πρωτεϊνών, ενώ οι τεχνολογίες διαχωρισμού με μεμβράνη είναι ικανές να απομονώνουν συγκεκριμένα κλάσματα πρωτεϊνών.

Οι φυγοκεντρωτές GEA εγγυώνται υψηλή απόδοση διαχωρισμού, έτσι ώστε οι πελάτες να έχουν τη βέλτιστη απόδοση. Έχουν σχεδιαστεί με εξελιγμένα συστήματα μετάδοσης κίνησης που εξοικονομούν ενέργεια και ελαχιστοποιούν το χρόνο διακοπής λειτουργίας, ο δε κορυφαίος σχεδιασμός υγιεινής και οι δυνατότητες για τον αποτελεσματικό επιτόπου καθαρισμό (CIP) σημαίνουν ότι όλες οι μονάδες GEA πληρούν τις αυστηρότερες απαιτήσεις για ασφαλή επεξεργασία τροφίμων.

Ξήρανση πρωτεϊνών

Η GEA έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα ξηραντήρων με ψεκασμό για την επεξεργασία σκόνης με επακριβώς προσδιορισμένο μέγεθος σωματιδίων και πυκνότητας, διασπορά και ιδιότητες διαλυτότητας. Οι επιλογές CIP εξασφαλίζουν ότι ο καθαρισμός είναι γρήγορος και εμπεριστατωμένος, για να μειωθεί ο χρόνος διακοπής λειτουργίας.
Το FSD® είναι ένα σύστημα πολλαπλών σταδίων που συνδυάζει την τεχνολογία ξήρανσης με ψεκασμό και την τεχνολογία στροβιλώδους στρώματος σε ενιαία μονάδα. Επειδή είναι πολύ εύκαμπτο για την επεξεργασία σκόνης με διαφορετικές ιδιότητες συσσωμάτωσης και λεκιθίνωσης, το FSD® παράγει ομοιόμορφα, χοντρά, ελεύθερα ρέοντα σωματίδια και σκόνες για βέλτιστη διασπορά.
Το TALL FORM DRYER™ διαθέτει ακροφύσια ψεκασμού για την παραγωγή τόσο μικρών σωματιδίων όσο και συσσωματωμάτων, με μέγεθος σωματιδίων 50-150 μm. Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε ένα συμβατικό μονοβάθμιο ξηραντήρα ψεκασμού με εξωτερική ρευστοστερεά κλίνη VIBRO-FLUIDIZER® για την παραγωγή σωματιδίων μεγαλύτερων από 100 μm.

Ξήρανση αμύλου και ινών

Οι ξηραντήρες στερεάς τροφοδοσίας με στεφάνη ψεκασμού από την GEA μπορούν να διαμορφωθούν έτσι ώστε να διακινούν πολλαπλά προϊόντα, όπως ξηρές σκόνες, κέικ, πολτούς, πηκτές και ασβεστόγαλα. Λίαν ευπροσάρμοστοι, οι μονοστρωτικοί ξηραντήρες με στεφάνη ψεκασμού, τύπου P είναι ιδανικοί για ευαίσθητα στη θερμότητα προϊόντα. Οι ξηραντήρες GEA με στεφάνη ψεκασμού διαθέτουν επίσης τεχνολογία πολλαπλής εισαγωγής για να επανακυκλοφορούν βαρύτερα, ημι-αποξηραμένα υλικά για επιστροφή τους στο υγρό υλικό για ένα ακόμη πέρασμα. Αυτό το σύστημα αυξάνει την απόδοση και βελτιώνει την ποιότητα του προϊόντος. Η θερμική απόδοση μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με τη λειτουργία του ξηραντήρα σε μια διαμόρφωση μερικής ανακύκλωσης αερίου (PGR).

Οι ξηραντήρες στερεών υλικών GEA μπορούν να εξοπλιστούν με αναδευτήρες με δύο πτερύγια και να χρησιμοποιούν είτε σύστημα κλιμακωτής πτώσης των προς ξήρανση κόκκων είτε συσκευή σύντριψης και επιτάχυνσης της άλεσης. Οι επιλογές περιλαμβάνουν σύστημα εκκένωσης με αναρρόφηση για τη μείωση των εκπομπών σκόνης.

Επεξεργασία λυμάτων και επιτόπου καθαρισμός (CIP)

Η GEA προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης γλυκού νερού και την ανάκτηση του νερού των διεργασιών. Οι εξαχνωτές λεπτών στρώσεων έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν υπό κενό και διαφορά χαμηλής θερμοκρασίας καθώς και να αντιδρούν γρήγορα στις αλλαγές στην παροχή ενέργειας, τις ποσότητες τροφοδοσίας και τις συγκεντρώσεις. Ευέλικτα και εύχρηστα, τα συστήματα μας χαρακτηρίζονται από χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρά, για γρήγορη εκκίνηση και μετάβαση από την αμιγή λειτουργία στη λειτουργία καθαρισμού. Υπάρχουν μονάδες πολλαπλών αποτελεσμάτων που θερμαίνονται χρησιμοποιώντας συστήματα θερμικής ανασυμπίεσης ατμών (TVR) ή μηχανικής ανασυμπίεσης ατμών (MVR). Μια μονάδα ανάστροφης ώσμωσης GEA μπορεί να καθαρίσει περαιτέρω το συμπύκνωμα από τον εξατμιστή, δημιουργώντας ένα προϊόν διαπέρασης υψηλής καθαρότητας το οποίο μπορεί να ανακυκλωθεί ως νερό διεργασίας ή να χρησιμοποιηθεί για τον επιτόπου καθαρισμό. Προσφέρουμε τα πιο προηγμένα συστήματα διηθήσεως μέσω μεμβράνης εγκάρσιας ροής, τα οποία ποικίλουν από την αντίστροφη ώσμωση έως την μικροδιήθηση.

Οι καινοτόμες, βιώσιμες λύσεις επιτόπου καθαρισμού (CIP) της GEA εξασφαλίζουν εξαιρετικά αποτελεσματικό και αποδοτικό καθαρισμό του συνόλου του εξοπλισμού. Οι μονάδες CIP και SIP πληρούν τις απαιτήσεις των πλέον αυστηρών προτύπων για τον εξοπλισμό και την ασφάλεια των προϊόντων και έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τη χρήση νερού και απορρυπαντικών, να ελαχιστοποιούν τον μη αυτόματο καθαρισμό και να μειώνουν το χρόνο εκτός διαθεσιμότητας.

Αυτοματοποίηση

Η GEA αντιλαμβάνεται ότι κάθε μονάδα θα έχει διαφορετικές απαιτήσεις αυτοματοποίησης των διεργασιών, γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να προσαρμόζουμε το λογισμικό και τις υπηρεσίες από τον έλεγχο των βασικών διεργασιών έως τα ολοκληρωμένα δίκτυα απ’ άκρη σ’ άκρη της επιχείρησης με αυτοματοποιημένα συστήματα μεταποίησης. Μπορούμε να παραμετροποιούμε μια λύση για τη διαχείριση και την παρακολούθηση κάθε σταδίου της διαδικασίας των φυτικών πρωτεϊνών σας, ώστε να μπορείτε να βασίζεστε σε αξιόπιστες και απρόσκοπτες διεργασίες για την αποτελεσματική χρήση των πόρων για προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Κέντρα διενέργειας δοκιμών

Ο εξοπλισμός μας είναι διαθέσιμος για δοκιμή στα πλέον σύγχρονα κέντρα δοκιμών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ ως προς τον υγρό διαχωρισμό, την εξάχνωση και διήθηση μέσω μεμβράνης, την αποξήρανση στερεών τροφών και την αποξήρανση με ψεκασμό.

Show Buttons
Hide Buttons
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vZWZwcy5nci93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvaG90c3BvdC1maWxlcy9oeWdoc3Bpbi9pbmRleC5odG0iICB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIj48L2lmcmFtZT4=
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vZWZwcy5nci93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvaG90c3BvdC1maWxlcy9oeWdoc3Bpbi1leHRlbmRlZC9pbmRleC5odG0iICB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIj48L2lmcmFtZT4=
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vZWZwcy5nci93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvaG90c3BvdC1maWxlcy9oeWdoc3Bpbi1ob3BwZXIvaW5kZXguaHRtIiAgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSI+PC9pZnJhbWU+
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vZWZwcy5nci93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvaG90c3BvdC1maWxlcy9oeWdoc3Bpbi1kb3VibGUtZmxvdy9pbmRleC5odG0iICB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIj48L2lmcmFtZT4=


Dear partners,

We would like to inform you that in the framework of preventive measures aimed at effectively addressing the spread of “Covid19” disease and in accordance with the National Public Health Organization guidelines (https://eody.gov.gr/), our company is committed to ensure public health, safety of its partners and employees. Therefore we have recommended the fulfillment of our employees' tasks through teleworking.

The duration of this measure is initially set from 17.03.2020 to 30.04.2020

The design provides full operation, but due to special conditions, delays in specific tasks or communication may occur.

Our company will strive to keep its operation uninterrupted and secure by serving its clientele in ways and timeframes that are judged possible.

We thank you for understanding and we remain at your disposal.


Αγαπητοί Συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση εξάπλωσης του κορωνοιού και σύμφωνα με τις οδηγίες υγιεινής & ασφάλειας που έχει ορίσει ο ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/), η εταιρία μας για να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των συνεργατών και των εργαζομένων της, συστήσαμε την εκπλήρωση των καθηκόντων των εργαζομένων μας, μέσω τηλεργασίας.

Η διάρκεια του συγκεκριμένου μέτρου ορίζεται αρχικά από τις 17.03.2020 έως τις 30.04.2020

Ο σχεδιασμός προβλέπει πλήρη λειτουργία, ωστόσο εξαιτίας των ειδικών συνθηκών, ενδέχεται να παρουσιαστούν καθυστερήσεις σε συγκεκριμένες εργασίες ή και στην επικοινωνία.

Η εταιρία μας θα προσπαθήσει να διατηρήσει αδιάληπτη και ασφαλή την λειτουργία της, εξυπηρετώντας το πελατολόγιο της με τρόπους και σε χρονικά πλαίσια που κρίνονται δυνατά.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και παραμένουμε στην διάθεση σας.